Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών 4θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Κέρκυρας.

Κατά των πινάκων οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν ένσταση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr), από την Τετάρτη 18-01-2023 ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 20-01-2023 ώρα 23:59.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ