Καλούμε τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, όλων των κλάδων, που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης/ οριστικής τοποθέτησης, όπως προχωρήσουν σε δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων, μέσω του Online συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), από 19-5-2023 έως 29-5-2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 2023

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ60

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79.01

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91.01