Κατόπιν της αριθμ. 36/2-11-2023 πράξης του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας, ανακοινώνουμε τροποποιήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών, για υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο excel.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 2-11-2023