Ανακοινώνουμε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών 4θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Κέρκυρας.

Κατά του πίνακα οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν ένσταση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr), από την Τετάρτη 22-02-2023 ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 24-02-2023 ώρα 23:59.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΠΙΝΑΚΑΣ