Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν για τη σχολική χρονιά 2022-2023 στη Δ/νση Π.Ε. Κέρκυρας παρακαλούνται να μεταβούν στον παρακάτω σύνδεσμο, https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης σχολικών μονάδων, ανάληψης υπηρεσίας, σύναψης ψηφιακής σύμβασης και προσκόμισης απαραίτητων δικαιολογητικών στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω σύνδεσμο:

 • Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Πέμπτη 23/02/2023.
 • Τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες και ενημέρωση των αναπληρωτών μέσω γραπτού μηνύματος SMS από το ΥΠΑΙΘ για τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.
 • Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Τετάρτη 1/3/2023 έως και την  Πέμπτη 2/3/2023. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των αναπληρωτών στις οδηγίες που περιγράφονται στον ανωτέρω σύνδεσμο για την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 14.59 της εκάστοτε ημέρας (σήμανση ανάληψης υπηρεσίας από τον Δ/ντή/Προΐστάμενο της σχολικής μονάδας στο myschool και αποδοχή ψηφιακής σύμβασης στο anaplirotes.gov.gr).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Τα κάτωθι δικαιολογητικά προσκομίζονται την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης σε χάρτινο φάκελο με λάστιχα. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η παράδοση των φακέλων στους Δ/ντές και Προϊσταμένους σχολικών μονάδων αποτελεί αποκλειστικά και μόνο ευθύνη των αναπληρωτών.

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και Αριθμού Μητρώου ΕΦΚΑ (Α.Μ.Α.)
 • Φωτοαντίγραφο IBAN ελληνικής τράπεζας
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου απαιτούνται, εκτός από τον ξενόγλωσσο τίτλο, μετάφραση, αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού λυκείου)
 • Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη
 • Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη
 • Προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας και εξοικονόμηση χρόνου, Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄ για τους άνδρες εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο και προκειμένου να το αναζητήσει η Υπηρεσία μας αυτεπάγγελτα, απαιτείται να μας γνωστοποιήσετε τον Α.Σ.Μ. και το σχετικό στρατολογικό γραφείο.
 • Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα ανήλικα ή σπουδάζοντα θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου και σε περίπτωση σπουδών, αντίστοιχες πρόσφατες βεβαιώσεις από τις σχολές φοίτησης των τέκνων, προκειμένου να λάβουν τα σχετικά επιδόματα.
 • Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους σπουδών, θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση για αναγνώριση ως προς τη συνάφεια (μαζί με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών) στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κέρκυρας (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), προκειμένου να προσμετρηθούν μισθολογικά. Το έντυπο αίτησης υπάρχει στον σύνδεσμο https://www.dipeker.edu.gr/index.php/xrisima-entypa .
 • Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία που δεν είναι καταχωρημένη στο ΟΠΣΥΔ, θα πρέπει να αποστείλουν τις σχετικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο τμήμα αναπληρωτών (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) μαζί με αίτηση αναγνώρισης, προκειμένου να εξεταστεί εάν οι εν λόγω προϋπηρεσίες αναγνωρίζονται μισθολογικά. Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκύκλιο με ΑΔΑ: 67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ. Το έντυπο αίτησης αναγνώρισης υπάρχει στον σύνδεσμο https://www.dipeker.edu.gr/index.php/xrisima-entypa
 • Οι αναπληρωτές που θέλουν να αιτηθούν μειωμένο ωράριο λόγω μητρότητας (τέκνο έως δύο ετών), θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση μαζί με ληξιαρχική πράξη γέννησης προς το ΠΥΣΠΕ Ν. Κέρκυρας (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Το έντυπο αίτησης για μειωμένο ωράριο υπάρχει στο σύνδεσμο https://www.dipeker.edu.gr/index.php/xrisima-entypa
 • Όσοι εκπαιδευτικοί προτίθενται να κάνουν χρήση αδειών (κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, κ.τ.λ.), παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το τμήμα αδειών στο 2661039011.
 • Κατά την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες, θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.
 • Όσοι εκπαιδευτικοί προτίθενται να μην αναλάβουν υπηρεσία, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα το τμήμα αναπληρωτών στο 2661040019 και να αποστείλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση (anapespa@dipe.ker.sch.gr).