Ανακοινώνουμε τον αναμορφωμένο πίνακα δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών/ντριών 4θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Κέρκυρας.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΔΕΚΤΟΙ

ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ