Ανακοινώνουμε τον πίνακα δεκτών/ μη δεκτών υποψηφιοτήτων για τη θέση Υποδιευθυντή/ντριας στο Δ.Σ. Παλιάς Πόλης, σύμφωνα με την αριθμ. 28/26-03-2024 συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

ΠΙΝΑΚΑΣ