ΕΠΕΙΓΟΝ

Σας κοινοποιούμε, σε ορθή επανάληψη, τα οργανικά κενά κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών καθώς προστέθηκε σε αυτά το Νηπιαγωγείο Ερείκουσας.

Όσοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών έχουν ήδη οριστικοποιήσει τη δήλωση οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης θέσης και επιθυμούν να δηλώσουν το ως άνω Νηπιαγωγείο, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2661023602.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης θέσης για τον κλάδο των Νηπιαγωγών ορίζεται η Τρίτη, 30-5-2023 και ώρα 15:00.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΝΕΟ