ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2023

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί και τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ να φροντίσουν για την ΕΓΚΑΙΡΗ υποβολή των αιτήσεών τους. Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δε θα γίνουν δεκτές.

Με εκτίμηση

ΔΠΕ Κέρκυρας

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ