ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Καστοριά και στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α) Γρεβενών.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ