Ανακοινώνουμε την προσωρινή τοποθέτηση ΕΒΠ  για το διδακτικό έτος 2023-2024.