Ανακοινώνουμε, μετά την παρέλευση της προθεσμίας των ενστάσεων, τον αναμορφωμένο προσωρινό αξιολογικό πίνακα υποψήφιας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Π.Ε. Κέρκυρας (κατόπιν επαναπροκήρυξης κενούμενης θέσης).

Καλούμε την υποψήφια Διευθύντρια σε συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Κέρκυρας, σύμφωνα με το παρακάτω αναρτημένο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης στη συνέντευξη, η υποψήφια αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.

Ώρα προσέλευσης στα Γραφεία της ΔΠΕ Κέρκυρας 15 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη συνέντευξη.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ _ΔΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ_2024-03-05

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ_ΚΑΤΟΠΙΝ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ