Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων - Ορθή επανάληψη ως προς την υπογραφή του εγγράφου