Κατόπιν της αριθμ. 12/8-3-2024 πράξης του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας, ανακοινώνουμε την τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ