30-01-2020: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών παράλληλης ΠΕ70, παράλληλης ΠΕ60, ΠΕ06, ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΖΕΠ

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία αύριο 31-01-2020, στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΠΕ70

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΠΕ60

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ06

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΖΕΠ