05.03.2020: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών παράλληλης ΠΕ70, παράλληλης ΠΕ60

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία αύριο 06-03-2020, στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΠΕ60

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΠΕ70