25/08/2021: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ91.01-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ91.01-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ