07-02-2020: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π. Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ