03-03-2020: Ολοκλήρωση καταχώρισης στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν αίτηση στο πλαίσιο της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ να ελέγξουν τον φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ, καθώς ολοκληρώθηκε από την υπηρεσία μας η καταχώριση των στοιχείων τους στο σύστημα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή εσφαλμένη καταχώριση ενημερώστε μας άμεσα στα τηλέφωνα 26610-40069 και 26610-49643.
Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν καταχωρίστηκαν στο σύστημα:

Α) Δικαιολογητικά που φέρουν ημερομηνία μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή μετά τις 03/02/2020.
Β) Επιμορφώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Γ) Τίτλοι γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 (μέτρια γνώση).
Δ) Τίτλοι σπουδών που φέρουν αναγνώριση από ΣΑΕΠ.

Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι δεν κατέστη δυνατή η συμπλήρωση του τίτλου επιμόρφωσης για σεμινάρια που καταχωρίστηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης για την ειδική αγωγή, καθώς το σύστημα δεν επιτρέπει συμπλήρωση στοιχείων.
Τέλος προωθήθηκαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. τα αιτήματα των εκπαιδευτικών για διορθώσεις (σε προϋπηρεσίες, κύρια ονόματα, τίτλους πτυχίων κλπ).
Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν για κάποιο λόγο ένσταση στον ΑΣΕΠ θα πρέπει να περιμένουν την ανακοίνωση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο Ε΄ της προκήρυξης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΗΛ 26610 40069 - 26610 49643