20-03-2020: Οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Βοηθητικές οδηγίες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου

Οδηγίες για την εγγραφή μαθητή/τριας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Ιστότοπος εγγραφής μαθητή/τριας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Ιστότοπος διαχείρισης μαθητητικών λογαριασμών ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ιστότοπος εγγραφής εκπαιδευτικού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Ιστότοπος εκπαιδευτικής πλατφόρμας Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη

Ιστότοπος εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me

Οδηγίες εκπαιδευτικού για την Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη

Οδηγίες μαθητών για την Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη

Οδηγίες για την εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me