10.11.2020: Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2020

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ