12-11-2020: Αναστολή λειτουργίας της Β' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δουκάδων, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ