8.12.2020: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ