16.12.2020: (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΠΕ23-ΠΕ30

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ:

α) την ειδική πρόσκληση των μελών ΠΕ23 & ΠΕ30 για δήλωση συγκεκριμένων σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

β) πίνακα excel με 3 φύλλα που περιέχει τα 3 παραρτήματα της πρόσκλησης  

γ) το Δελτίο Τύπου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.

Η ημερομηνία υποβολής στο ΟΠΣΥΔ ξεκινάει από σήμερα Τετάρτη 16/12.

ΠΕ23-30 Ειδική πρόσκληση σελ.1-71

ΠΕ23-30 Ειδική πρόσκληση σελ.72-143 

Ι,ΙΙ,ΙΙΙ παραρτήματα Ειδικής ΠΕ23-30

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για ειδική πρόσκληση ΠΕ23-30