28/09/2021: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Προκειμένου να καταχωρηθούν έγκυρα και εμπρόθεσμα οι αναγγελίες πρόσληψης (Ε3) των αναπληρωτών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του ΟΑΕΔ, θα πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο ως τις 14:00 μμ οι εξής διαδικασίες:

Α) Ο Προϊστάμενος της Σχολικής μονάδας θα πρέπει να έχει δηλώσει την ανάληψη υπηρεσίας στο Myschool.

Β) Οι αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν υπογράψει την ηλεκτρονική σύμβαση στην ιστοσελίδα https://anaplirotes.gov.gr/

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες αυτές ως τις 14:00μμ, η αναγγελία πρόσληψης δεν θα είναι εφικτό να δηλωθεί αυθημερόν.