1/9/2021: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α΄ ΦΑΣΗΣ

Αναρτούμε πίνακα με τις τοποθετήσεις αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες, όπως πραγματοποιήθηκαν αυτοματοποιημένα μέσω ΟΠΣΥΔ.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ