2/9/2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ