06.10.2021: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ