03.11.2021: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2021

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ