11.11.2021: ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Παρακαλούνται α) οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και β) οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης μέσω του online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) από 11-11-2021 έως 22-11-2021. Σας υπενθυμίζουμε ότι στην παρούσα φάση το σύστημα δεν επιτρέπει την καταχώριση προτιμήσεων για συγκεκριμένα σχολεία.