15.4.2022: Οριστικός πίνακας για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση στο ορθό του οριστικού πίνακα για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση ως προς τη μοριοδότηση της εκπαιδευτικού κλάδου Π.Ε.70 Βεΐκου Ζωγραφιάς κατ’εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 56 του Ν.4830/2021.