3.6.2022: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

H υποβολή των αιτήσεων είναι το διάστημα 3-10/6/2022 ηλεκτρονικά  στο ΟΠΣΥΔ.