4.7.2022: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ