18.8.2022: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Προκειμένου να γίνει διακοπή επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ, ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει με e-mail στον ΟΑΕΔ Κέρκυρας το πρωτοκόλλο ορκωμοσίας ή την ανακοίνωση πρόσληψης.

Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν μόνο τον ΟΑΕΔ Κέρκυρας.

Σε περίπτωση που υπάγεστε σε άλλο υποκατάστημα ΟΑΕΔ, επικοινωνείστε μαζί τους για σχετικές οδηγίες.