13.10.2022: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση της φετινής υπηρέτησης και των μεταβολών των προσωπικών και οικογενειακών στοιχείων των εκπαιδευτικών στο Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών (https://teachers.minedu.gov.gr). Παρακαλούμε να ελέγξετε τον προσωπικό σας φάκελο στο σύστημα και να μας ενημερώσετε σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια εσφαλμένη καταχώριση ή παράλειψη.

ΔΠΕ Κέρκυρας

Γραμματεία Διοίκησης

Τηλ: 26610-49643 και 26610-40069