17.10.2022: ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους α) νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και β) τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ότι πρέπει να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης μέσω του online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) από 16-10-2022 έως 31-10-2022 και ώρα 15:00. Σας υπενθυμίζουμε ότι στην παρούσα φάση το σύστημα δεν επιτρέπει την καταχώριση προτιμήσεων για συγκεκριμένα σχολεία.