ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 ΤΜΗΜΑ ΕΣΠΑ

 Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

                   ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΩ COVID-19

 

 Γενικές οδηγίες

Αίτηση μονίμων Αίτηση αναπληρωτών ΕΣΠΑ

 1) Απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού-με γραπτή βεβαίωση από επίσημο φορέα.

2) Απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού-με διαγνωστικό τεστ.

 3) Απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού-με προφορική οδηγία από επίσημο φορέα.

  ** Υπεύθυνη δήλωση για κατ' οίκον περιορισμό κατόπιν προφορικής οδηγίας.

Αίτηση μονίμων Αίτηση αναπληρωτών ΕΣΠΑ

Απόφαση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για φροντίδα τέκνων που φοιτούν σε σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω Covid-19

  ** Υπεύθυνη δήλωση συζύγου ελεύθερου επαγγελματία

  ** Υπεύθυνη δήλωση συζύγου ιδιωτικού-δημόσιου τομέα για μη χρήση άδειας

Αίτηση μονίμων Αίτηση αναπληρωτών ΕΣΠΑ

Απόφαση χορήγησης ειδικής άδειας απουσίας για ευπαθείς ομάδες

  ** Παραπεμπτικό για ειδική άδεια αυξημένου κινδύνου

Αίτηση μονίμων Αίτηση αναπληρωτών ΕΣΠΑ

Απόφαση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού μειωμένου ωραρίου κατά 25%

  ** Υπεύθυνη δήλωση αναπλήρωσης ωρών εργασίας λόγω χρήσης μειωμένου ωραρίου κατά 25%

 

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

ΕΙΔΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 1.

Αναρρωτική άδεια

Αίτηση αναρρωτικής έως και τρεις ημέρες

Αίτηση αναρρωτικής από τέσσερις ημέρες και πάνω

Απόφαση

 

Απόφαση

 2.

Παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Αίτηση

Απόφαση

 3.

Ασθένειας τέκνου

Αίτηση Απόφαση
 4.

Εξετάσεων

Αίτηση

Απόφαση

 5.

Κανονική άδεια

Αίτηση

Απόφαση

 6/α

 

 

 

Άδειες μητρότητας

Αίτηση άδειας κύησης

 

 

Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης

 6/β

Αίτηση άδειας λοχείας

 6/γ

 

 

 6/δ

Αίτηση άδειας λοχείας και μεταφοράς κυοφορίας

Αίτηση άδειας λοχείας και παράταση κυοφορίας

 6/ε Αίτηση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
 7.

Ειδική άδεια αιμοδοσίας

Αίτηση

Απόφαση

 8.

Ειδική άδεια γάμου

Αίτηση

Απόφαση

 9.

Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος

Αίτηση

Απόφαση

 10.

Ειδική άδεια γέννησης τέκνου

Αίτηση

Απόφαση

 11.

Ειδική άδεια θανάτου

Αίτηση

Απόφαση

 12. Ανατροφής τέκνου

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση ανατροφής τέκνου (1)

Υπεύθυνη Δήλωση ανατροφής τέκνου (2)

 

Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
 13. Για επιμορφωτικούς / επιστημονικούς λόγους Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
 14. Ειδική άδεια αναπηρίας Αίτηση Απόφαση
 15. Ειδική γονική άδεια για τέκνο Αίτηση Απόφαση
 16. Νοσήματος Αίτηση Απόφαση
 17. Κανονική λόγω μεταγγίσεων αίματος Αίτηση Απόφαση
 18. Συνδικαλιστική Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
 19. Αιρετού ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
 20. Συμμετοχή σε δίκη Αίτηση Απόφαση

 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

 

ΕΙΔΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 1.

Κανονική άδεια

Αίτηση

Απόφαση

 2/α

Αναρρωτική άδεια

Αίτηση αναρρωτικής με ιατρική γνωμάτευση

Απόφαση αναρρωτικής άδειας με ιατρική γνωμάτευση

 2/β

Aίτηση αναρρωτικής με υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση

Απόφαση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση

 2/γ Αίτηση αναρρωτικής με ιατρική γνωμάτευση για διαβίβαση στην  υγειονομική επιτροπή

Απόφαση αναρρωτικής άδειας με γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής

 2/δ Αίτηση αναρρωτικής με εισιτήριο-εξιτήριο

Απόφαση αναρρωτικής άδειας με εισιτήριο – εξιτήριο

 3.

Άδεια ανατροφής

Αίτηση για 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου

 

Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης 

 

Υπεύθυνη δήλωση άδειας ανατροφής (1)

Υπεύθυνη δήλωση άδειας ανατροφής (2)

 4.

Άδεια ασθένειας τέκνου

Αίτηση

Απόφαση

 5.

Άδεια εξετάσεων

Αίτηση

Απόφαση

 6/α

 

 6/β

Άδεια μητρότητας

Αίτηση άδειας κύησης

 

Αίτηση κανονικής άδειας κυοφορίας

 

Εκδίδονται από τη Δ/νση Εκπ/σης

 

 6/γ

 

 6/δ

 

 6/ε

 

 6/στ

 

 

 

 

Αίτηση άδειας λοχείας

Αίτηση άδειας λοχείας και μεταφορά κυοφορίας

Αίτηση άδειας λοχείας και παράταση κυοφορίας

Αίτηση άδειας λοχείας λόγω γέννησης διδύμων

 6/ζ

Αίτηση για τρίμηνη άδεια διευκόλυνσης λόγω γέννησης 3ου παιδιού και άνω

 7.

Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Αίτηση

Απόφαση

 8.

Ειδική άδεια αιμοδοσίας

Αίτηση

Απόφαση

 9.

Ειδική άδεια γάμου

Αίτηση

Απόφαση

 10.

Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος

Αίτηση

Απόφαση

 11.

Ειδική άδεια γέννησης τέκνου

Αίτηση

Απόφαση

 12.

Ειδική άδεια θανάτου

Αίτηση

Απόφαση

 13.

Ειδική άδεια αναπηρίας 50% και άνω

Αίτηση

Απόφαση

 14.

Ειδική άδεια νοσήματος

Αίτηση

Απόφαση

 15.

Ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη

Αίτηση

Απόφαση

 16. Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
 17.

Άδεια για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο

Αίτηση Απόφαση
 18. Συνδικαλιστική Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
 19. Αιρετών ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης

 20/α

 

 

 20/β

 

 20/γ

 Άδεια άνευ αποδοχών

Αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών

 

 

Αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου

Αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών ενός μηνός

Εκδίδεται από την Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης

 

 

 

Εκδίδονται από την Δ/νση Εκπ/σης

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Έντυπα οδοιπορικών

Έντυπο 1 υπερωριών

Έντυπο 2 υπερωριών

 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΥΠΑ

 Έντυπο Γενικής Αίτησης
 Υπεύθυνη Δήλωση

 

ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

 Αίτηση εγγραφής Ταμείου Αλληλοβοήθειας Αίτηση Δανείου Ταμείου Αλληλοβοήθειας

 

 ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

 Διδακτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων
 Διδακτική επίσκεψη στο ΚΠΕ (ΚΕΑ)
 Πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο πλαίσιο δράσεων που πραγματοποιούνται εκτός σχολικής μονάδας
 Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης ή εξόδου, διάρκειας μικρότερης των 2 διδακτικών ωρών
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 

 

Αίτηση Βεβαίωσης Αποδοχών

Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας στη Δ/Νση

Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας

Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης

Δήλωση Τοποθέτησης Μετατεθέντων

-----//-----