ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΠΑ

  Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας    
  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ    
  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ    
  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ    

 

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε αίτηση ή απόφαση, συμπληρώστε το σωστό λογότυπο ΕΣΠΑ.

Νέο λογότυπο για όλους τους εκπαιδευτικούς, πλην Παράλληλης Στήριξης

Νέο λογότυπο για εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης

  ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  Αναρρωτική άδεια Αίτηση αναρρωτικής έως και τρεις ημέρες Απόφαση
  Αίτηση αναρρωτικής από τέσσερις ημέρες και πάνω Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση αναρρωτικής για δυσίατο νόσημα Απόφαση
  Παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση Απόφαση
  Ασθένειας τέκνου Αίτηση Απόφαση
  Εξετάσεων Αίτηση Απόφαση
  Κανονική άδεια Αίτηση Απόφαση
  Προγεννητικών εξετάσεων Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο Αίτηση Απόφαση
  Αδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Αίτηση Απόφαση
  Άδειες μητρότητας Αίτηση άδειας κύησης Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση άδειας λοχείας Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης 
  Αίτηση άδειας λοχείας και μεταφοράς κυοφορίας Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης 
  Αίτηση άδειας λοχείας και παράταση κυοφορίας Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια αιμοδοσίας Αίτηση  Απόφαση
  Άδεια γάμου Αίτηση  Απόφαση
  Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος Αίτηση  Απόφαση
  Άδεια πατρότητας Αίτηση  Απόφαση
  Άδεια θανάτου Αίτηση  Απόφαση
  Ανατροφής τέκνου Αίτηση, Υπεύθυνη δήλωση ανατροφής τέκνου (1), Υπεύθυνη Δήλωση ανατροφής τέκνου (2) Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Για επιμορφωτικούς / επιστημονικούς λόγους Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια αναπηρίας (ιδίου/τέκνου) Αίτηση Απόφαση
  Άδεια νοσήματος (Ιδίου / συζύγου / τέκνου) Αίτηση Απόφαση
  Συνδικαλιστική Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αιρετού ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Συμμετοχή σε δίκη Αίτηση Απόφαση
  Γονική άδεια για ανατροφή τέκνου Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
   Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες Αίτηση Απόφαση

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.)

  ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  Κανονική άδεια Αίτηση Απόφαση
  Αναρρωτική άδεια Αίτηση αναρρωτικής με ιατρική γνωμάτευση Απόφαση αναρρωτικής άδειας με ιατρική γνωμάτευση
  Aίτηση αναρρωτικής με υπεύθυνη δήλωση, Υπεύθυνη δήλωση Απόφαση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση
  Αίτηση αναρρωτικής με γνωμάτευση  Υγειονομικής επιτροπής Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
 

Αίτηση αναρρωτικής με γνωμάτευση νοσοκομείου (1)

Αίτηση αναρρωτικής με γνωμάτευση νοσοκομείου (2)

Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια μητρότητας Αίτηση κανονικής άδειας κυοφορίας Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση άδειας κύησης Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση άδειας λοχείας Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση άδειας λοχείας και μεταφορά κυοφορίας Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση άδειας λοχείας και παράταση κυοφορίας Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση άδειας λοχείας λόγω γέννησης διδύμων Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια πατρότητας Αίτηση Απόφαση
  Άδεια ανατροφής Αίτηση άδειας ανατροφής τέκνου Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Υπεύθυνη δήλωση άδειας ανατροφής,,  Υπεύθυνη δήλωση συζύγου  
  Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Αίτηση Απόφαση
  Άδεια ασθένειας τέκνου Αίτηση Απόφαση
  Άδεια για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο Αίτηση Απόφαση
  Άδεια εξετάσεων Αίτηση Απόφαση
  Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου Αίτηση Απόφαση
  Άδεια αιμοδοσίας Αίτηση Απόφαση
  Άδεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης Αίτηση Απόφαση
  Άδεια θανάτου Αίτηση Απόφαση
  Άδεια αναπηρίας 50% και άνω Αίτηση Απόφαση
  Άδεια νοσήματος Αίτηση Απόφαση
  Άδεια για συμμετοχή σε δίκη Αίτηση Απόφαση
  Συνδικαλιστική Αίτηση Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος Αίτηση Απόφαση
  Αιρετών ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού Αίτηση Α'  Αίτηση Β' Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
  Άδεια άνευ αποδοχών Αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών Εκδίδεται από την Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου Εκδίδεται από την Δ/νση Εκπ/σης
  Αίτηση για τρίμηνη άδεια ανατροφής λόγω γέννησης 3ου παιδιού και άνω Εκδίδεται από τη Δ/νση Εκπ/σης
 

Αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών ενός μηνός

Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια ανευ αποδοχών

Εκδίδεται από την Δ/νση Εκπ/σης
       

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  Έντυπα οδοιπορικών    
  Έντυπο 1 υπερωριών    
  Έντυπο 2 υπερωριών    
       

ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΥΠΑ

  Έντυπο Γενικής Αίτησης    
  Υπεύθυνη Δήλωση    
       

ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

  Αίτηση εγγραφής Ταμείου Αλληλοβοήθειας    
  Αίτηση Δανείου Ταμείου Αλληλοβοήθειας    
       

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

  Διδακτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων    
  Διδακτική επίσκεψη στο ΚΠΕ (ΚΕΑ)    
  Πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο πλαίσιο δράσεων που πραγματοποιούνται εκτός σχολικής μονάδας    
  Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης ή εξόδου, διάρκειας μικρότερης των 2 διδακτικών ωρών    
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ    
       

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

  Αίτηση Βεβαίωσης Αποδοχών    
  Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας στη Δ/Νση    
  Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας    
  Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης    
  Δήλωση Τοποθέτησης Μετατεθέντων