Κατόπιν της αριθμ. 34/30-10-2023 πράξης του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας, ανακοινώνουμε τροποποιήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών, για υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο excel.

ΠΙΝΑΚΑΣ