Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Η υποβολή είναι από Παρασκευή 18 έως και Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023.