ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β' ΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

     ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
1. ΜΠΟΥΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕ11 Δ.Σ. 3ο ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΠΕΤΡΙΤΗ (16ω) (οργανικά) Δ.Σ. 2ο ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ (6ω)
2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ70 1ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ  -
3. ΚΟΥΤΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ  -
4. ΜΠΑΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ79.01 ΣΧ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ (9ω) 2ο ΣΧ Κ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ(8ω) - ΔΣ ΔΟΥΚΑΔΩΝ(5ω)