Σε συνέχεια της αριθμ. 33/8-9-2022 συνεδρίασής του, το ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας ανακοινώνει τον ορισμό των παρακάτω εκπαιδευτικών σε θέση Υποδιευθυντών  σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, έως την τοποθέτηση νέων στελεχών (σύμφωνα με το κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β΄ του Ν. 4823/2021) και όχι πέραν της λήξης του σχολικού έτους 2022-2023, ως εξής:

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/-ΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΕΛΒΙΡΑ

ΠΕ70

2

6ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΙΛΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

3

7ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΤΑΒΟΡΑΒΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΕ70

4

14ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΟΚΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ70

5

ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ70

6

ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ

ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ70

7

ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ

ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ70

8

ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ

ΚΑΖΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΠΕ70